fbpx
MENU

Uvjeti korištenja portala Mamager.hr

Uvjeti korištenja portala Mamager.hr

Upotrebljavajući internetske stranice www.mamager.hr  (u daljnjem tekstu „portal“ ) dajete svoj pristanak na poštivanje odredbi ovog ugovora o navedenim uvjetima uporabe. Ako se s istima ne slažete, molimo vas da ne koristite navedeni internetski portal.

Ograničenja u upotrebi materijala

Materijali na internetskim stranicama portala zaštićeno su autorsko pravo tvrtke Mamager media d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu „Društvo“) ili drugih pravnih osoba. Tekstovi, grafike, baze podataka, HTML kod i ostalo, intelektualno su vlasništvo Društva ili drugih pravnih i fizičkih osoba te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. 

Prenošenje sadržaja

Materijali s portala ne smiju biti kopirani, izdavani, prevođeni, ili na bilo koji drugi način distribuirani ukoliko se prethodno o istome ne obavijesti uredništvo slanjem maila na [email protected] i ukoliko se ne navede direktni izvor, uključujući poveznicu odnosno link prema izvornom članku ili, u dogovoru s uredništvom. 

Sadržaj nastao u suradnji s partnerima

Na portalu će biti objavljen sadržaj koji je nastao u suradnji s našim partnerima. S obzirom na to, prilikom objavljivanja takvog sadržaja naznačit ćemo o kojem se partneru radi pri dnu sadržaja. 

Vlasništvo baza podataka, licence (dozvole) i upotreba

Društvo je vlasnik portala. Društvo i njegovi suradnici i partneri zadržavaju sva prava i, ovim ugovorom, niti jedno pravo intelektualnog vlasništva nije prenosivo. Baze podataka se mogu upotrijebiti samo za uvid u informacije te za vađenje istih, u opsegu (razmjeru) opisanom u tekstu koji slijedi. Čitanjem ovog ugovora, obvezujete se na korištenje informacija iz baza podataka, jedino za vašu privatnu uporabu i interne ciljeve vašeg doma ili vašeg posla, što isključuje prodaju ili posredovanje informacija, publiciranje, distribuiranje, prenošenje ili reproduciranje bilo kojeg dijela baze podataka u bilo kojoj formi. 

Jamstvo i odgovornost

Društvo se odriče svih jamstava, izričitih ili neizravno izraženih, uključujući, ali ne ograničavajući se na mogućnost prodaje u određene svrhe. Društvo ne jamči da će funkcije sadržane u materijalima biti oslobođene grešaka, da će nepravilnosti biti ispravljene, kao ni da je server Društva oslobođen virusa te ostalih štetnih komponenti. Društvo ne garantira ispravnost i točnost uporabe te rezultate uporabe materijala dostupnih na internetskim stranicama. 

Vi (a ne DRUŠTVO) preuzimate kompletne troškove svih potrebnih popravaka, servisiranja ili ispravljanja. Zakon koji je na snazi možda neće dopustiti isključenje impliciranih jamstava pa je moguće da se spomenuto isključenje ne odnosi na vas. Niti u jednom slučaju Društvo neće biti odgovorno za štete proizašle iz nemarne ili nestručne uporabe materijala na internetskim stranicama portala, čak i ako su Društvo ili njegovi autorizirani zastupnici bili upozoreni na mogućnost takvih šteta. Zakon možda ne dopušta ograničenja ili isključivanje odgovornosti za slučajne ili logične štete, pa je moguće da se ovo ograničenje ili isključenje ne odnosi na vas.

Informacije na internetskim stranicama portala pripremljene su pomno i stručno, no Društvo ne može odgovarati za posljedice njihove primjene. Svi podaci na internetskim stranicama Portala dostupni su za uporabu jedino u svrhu informiranja. Namjena informacija sadržanih na internetskim stranicama portala nije pružanje pravnih, financijskih ili poreznih savjeta, ili bilo kojih drugih sličnih individualnih savjeta ili savjeta za kompanije. Usluge opisane na internetskim stranicama portala ponuđene su samo u pravnu nadležnost gdje mogu biti legalno ponuđene. Informacije na internetskim stranicama portala nisu sveobuhvatne te su iste ograničene informacijama dostupnima Društvu.

Poveznice i obilježja, robne marke

Društvo kao jedini vlasnik internetskih stranica Portala nije nužno povezano s drugim internetskim stranicama čije su poveznice ovdje navedene i ne odgovara za njihov sadržaj. Pridružene internetske stranice služe isključivo korisniku, kako bi pridonijeli praktičnosti uporabe portala te im stoga korisnik treba pristupiti uz vlastiti rizik. Postojanje poveznica za ostale internetske stranice te preporuke za određene proizvode, usluge ili publikacije koje nisu dio portala te njegovih pomoćnih i pridruženih internetskih stranica ne znače dopuštenje za njihovo korištenje.

Određena imena, grafike, obilježja robnih marki, ikone, dizajn, riječi, naslovi i fraze na portalu mogu činiti zaštitne znakove, imena ili znakove usluga Društva ili njegovih zasebnih jedinica. Izlaganje zaštitnih znakova na portalu ne podrazumijeva dozvolu njihovog korištenja u bilo koje svrhe. Svako neautorizirano kopiranje, snimanje, modificiranje te reprodukcija zaštitnog znaka i/ili ostalog sadržaja ovog portala može značiti kršenje zakona o zaštitnim znakovima i/ili zakonima o kopiranju te osoba ili pravni subjekt mogu biti podvrgnuti pravnom postupku.

Tajnost (povjerljivost) kodova, zaporki i informacija

Korištenje portala podrazumijeva strogu povjerljivost i tajnost pretplatničkog koda, korisničkog imena, korisničkog ID-a, korisničke zaporke te svih korisniku dostupnih informacije do kojih korisnik dolazi putem dobivene zaporke za korištenje.  Zabranjeno je kopiranje ili bilo kakvo javno iznošenje takvih informacija.

Ostalo

Ovaj ugovor o uvjetima uporabe odnosi se na svaki pristup internetskim stranicama portala. Društvo, kao jedini vlasnik, zadržava pravo izmjene ovog Ugovora, izdavanjem nove verzije dokumenta koja će biti važeća od datuma objavljivanja na internetskim stranicama portala. Svaki pristup informacijama na portalu bit će zasebna i diskretna transakcija.

Ovi uvjeti o uporabi ne smiju biti ustupljeni bez unaprijed danog pismenog dopuštenja Društva, te će se isti tumačiti i provoditi u skladu sa Zakonom.